ZÁVIST A NENÁVIST- ODPOVĚĎ p. INCONNUMU

28. dubna 2011 v 14:43 | horn2
Pan Inconnu napsal v blogu.cz komentář na můj článek z 02.04.2011 "Jen tak mimochodem z večerního zamyšlení", který má obecnější význam pro morálku naší společnosti. Demonstruje totiž současné myšlenky bývalých komunistů a jejich směšnou snahu o "právní a morální" očistu. Proto si dovoluji na tento komentář reagovat tímto článkem, určeným pro širší veřejnost.
Milý a vážený Inconnu = neznámý = anonyme! Já vím, zní to trochu urážlivě, ale já jsem si to jméno nevymyslel! Dík za důkladně zpracovaný komentář, který však musím i já důkladněji okomentovat. Proč? Protože jako léty a prožitými událostmi zkušený člověk vidím za některými vašimi výrazy lep jedovatého hada, který se v minulosti tak často objevoval v posudcích lidí, kterým nikdo nemohl nic vyčítat. Podle jistých formulací vidím i náznak jakéhosi "třídního boje", např. hned v úvodu píšete: "Jestli člověk v podstatě bez úhony přežije dvojí totalitu a jestliže je ochoten akceptovat, že historia est magistra vitae, se z ní učit a nemíní jen povýšenecky hodnotit a odsuzovat….". Tak předně , totality jsem opravdu musel "přežít", nechtěl - li jsem zahynout a zachovat si při tom jako třídní nebo národnostní "nepřítel" čisté triko. Nebylo to jednoduché, jak popisuji ve své knize "Jak jsem přežil" (V. Horn, vydalo nakl. Ryšavý - Brno, 2002). Zásadně nejsem "povýšenecký", naopak jednou ze základních zásad mé životní filosofie je pokora - omlouvám se, dnes je to slovo u nás téměř neznámé.
Dále mi pro objektivitu celé diskuze vadí formulace "ctihodnému Schwarzovi…" Slovo "ctihodný" v daném kontextu není moc lichotivé.
Abych neznámému komentátorovi nekřivdil, snažil jsem se zjistit jeho blog nebo web, nic podobného jsem nenašel, takže jsem si nemohl utvořit reálnější představu o neznámém. Nyní k meritu věci":
Kolektivní vina je samozřejmě hloupost a není třeba k tomuto zjištění chodit do vědecké literatury. Postačí prostý selský rozum. Bohužel je nutné obdobně hodnotit i kolektivní nevinu - viz naše současná politická scéna a akce spojené zejména se stranou VV! Ale od toho je lépe se distancovat. Jde to však vždy? Uvedu tři velmi tragické případy:
· Moje známá z dětství, německá židovka, byla začátkem nacistické okupace vyzvednuta gestapem ze septimy gymnázia a téměř šest let strávila v koncentračních táborech. Po válce se vrátila do svého rodného moravského města, aby tam byla ihned jako Němka umístěna ve sběrném táboře a poté prožila známý pochod smrti z Jihlavy do Laa a.d. Thaya. Ano, život opravdu netvoří jen hlouposti, ale také opravdové tragedie. Nemusím podotýkat, že rodina dívky skončila v plynových komorách, jí zachránilo jen její mládí.
· V padesátých letech, v dobách nejhorší totality, jsem šel po dvoře našeho zařízení. Bylo kalné odpoledne. Ze závodní jídelny se vracely masy zaměstnanců, absolvujících právě celozávodní schůzi KSČ, jejímž hlavním bodem bylo hlasování o nezbytném splnění přání pracujícího lidu - popravit všechny tehdy souzené nepřátele lidově demokratického režimu v čele s paní dr. Horákovou. Výsledek:vyzněl jednomyslně pro!! Nikdo si nedovolil nezvednout pravici. Na stranících byla zjevná tmavá, zachmuřená tvář s výčitkami svědomí. Aby ne! Ovšem byli tito lidé vinni?? Samozřejmě ano, protože se vesměs jednalo o inteligenty a vstupem do zločinecké organizace museli jasně předpokládat, že od nich bude vyžadována zločinecká činnost! Ale co by člověk neudělal za pomyslnou "kariéru"? A hleďme? Mnozí z nich se stali již za několik let disidenty, kteří se jen "mýlili", což se může přihodit každému. Že se podepsali pod často smrtelné ortely, to je nutné velkoryse přehlédnout. Takové věci se stávají i v jiných zemích, hlavně v těch východních. A dnes je živí politika, partaje. Tak takovou presumpci ne, pane anonyme, tak si to slušní a chytří lidé nemohou vykládat. Každý odpovídá za svoje dobré, ale i špatné skutky. Žádné mýlení nebo nemýlení, žádná presumpce - nepraesumpce, žádné promlčení! Žijeme ve Střední Evropě, i když to tak nevypadá.
· Třetí případ se týká Aliho Baby a jeho tlupy loupežníků. Pan Incoonny na to ve svém komentáři naráží jako na případ kolektivní neviny - není loupežník jako loupežník? Odpověď je jednoznačná. Ano, jistě každý z nich byl různě krutý, různě krvelačný, různě hrabivý. Ale kde je nepochybný zločin všech? Že vstoupily do zločinecké organizace, v tom případě tlupy Aliho Baby, v onom do KSČ! Já vím, že bylo zejména zpočátku těžké, odmítnout nabídku vstupu, která v obou případech byla účelová. Nicméně každý z nás musí mít morálně - etický kodex, kterým se v životě řídí. A k tomu ještě tzv.. Selbtcourage - sebeodvahu, opak zbabělosti. A to je koření, kterého se v našem veřejném, politickém a zejména osobním životě vůbec nedostává. Na otázku proč tomu tak je, je celá řada odpovědí, které však nejsou předmětem tohoto komentáře.
Prosím, pane anonyme, žádný nacista ani komunista nemá co mluvit o morálních a jiných křivdách. Připomíná mi to ubohé Němce, jak jsme jim křivdili při odsunu. Ano, děly se krutosti, ale to ve válce ani v revolucích jinak nejde. Akce budí reakci. A kdo začal válku, kdo vyhnal Čechy v r. 1938 z pohraničí a hlavně jak se daří dnes jak odsunutým Němcům, jakož i bývalým vysokým funkcionářům KSČ, kteří zastávají přední politické, mocenské a ekonomické funkce v našem státě, zatím co lidé, kteří prodělali nacistické a později komunistické koncentráky, si musí už dvacet let "utahovat opasky", o těch mladých, pokud zůstanou v republice, ani nemluvě. To není zrelativizování morálních hodnot, ale jejich úplná devastace.
Dráždí Vás i moje tituly, před jménem i za jménem, ke kterým se "přiznávám". Vzdělanost považujete asi za zločin! Na štěstí nejsem českým vzdělancem, jak píšete, protože jako nestraníkovi se dostalo uznání mé práce hlavně v anglosaských zemích, stejně tak jako na Lomonosově univerzitě a jiných vědeckých institucích v dnešním Rusku. Konečně nestudoval jsem ani v Plzni, ani jinde na našich zkorumpovaných ústavech, pouze na Masarykově universitě a ty nejdůležitější "tituly" jsem získal po revoluci na Karlově univerzitě v Praze.
Ale proč to zmiňuji? Podle zákona je titul součástí každého jména. Uznávám, že jsme v tomto ohledu trochu zaostali, snad ještě dozníváním zvyklostí z dob monarchie. Zajímavé však je, jak ti, co proti titulům nejvíce brojí, se snaží všemožně i protizákonně nějaký ten titul, nebo alespoň titulek získat.
Zde něco úsměvného, aby to nebylo příliš nudné! Kariéru jsem začal jako odborný asistent, po padesáti letech jsem šel do důchodu.přes moje "tituly", podle kterých jsem sice pracoval, byl však zařazen jako sekundář, tj. v nejnižším pracovním ohodnocení. V roce 1958 jsem se octnul před stranickou prověrkovou komisí, která mne odsoudila pro třídní původ (presumpce viny, pane Inconnu?) jako zela nežádoucího, aby se postavil před studenty a tím měl negativní třídní vliv na naši "Zlatou Gottwaldovu mládež"! Ironií osudu mě po revoluci osud zavál před rehabilitační komisi a světe div se, její složení se téměř kompletně shodovalo s prověrkovou komisí, před kterou jsem stál před třiceti dvěma lety. Na štěstí jsem měl všechny propouštěcí dekrety i se směšným odůvodněním. Členové komise bezradně stáli a hromadně prohlašovali, že to nejsou jejich podpisy. V podobném duchu probíhala celá "rehabilitace" Kde je ta vyspělá demokracie, kde jsou ty sociální a všechny ostatní občanské jistoty? Kde je poctivost a charakternost? Kampak se hrabe Absurdistan?
Takže závěrem, pane anonyme, každý člověk bez výjimky je zodpovědný za své činy a je povinný se k nim doznat. Zde neplatí žádné výmluvy, moralizování, poukazy na etiku, presumpci, promlčení a jiné právnické kličky. Vzpomeňte na razie gestapa, KGB a StB, které hromadně mučily a ničily rodiny včetně malých dětí. Na celých rodinách visel dědičný hřích podnikatele, živnostníka, inteligenta nebo jiného třídního nepřítele. Brali tito lidé ohledy na morálku nebo presumpci? Nicméně činnost a aktivita minulých totalitních živlů v naší dnešní společnosti je příčinou, že se často stydím, ano hluboce se stydím za svoji krásnou zem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 M.Inconnu M.Inconnu | 8. května 2011 v 10:08 | Reagovat

Pane GSchwarzi, snad by stálo za trochu námahy nahlédnout do slovníku cizích slov či třeba do Slovníku jazyka českého (Slovanské nakladatelství, Praha 1952), aby bylo možno si ozřejmit, že existuje jistý rozdíl mezi významy slov „anonym“ a „pseudonym“. Ostatně celosvětová síť (pavučina), zkratka www,  princip anonymity uznává a aplikuje. Ostatně: je Vaše jméno „gschwarz“  Vaším skutečným jménem zapsaným třeba ve Vašem občanském průkaze? Nebo je to také jen pseudonym, který i Vám umožňuje zůstat v anonymitě? Jen malou poznámku na závěr debaty, ve které nechci dále pokračovat. Jestliže za některými mými výrazy vidíte „lep jedovatého hada“ nemohu než obdivovat ostrost Vašeho zraku. Možná, že by stálo za úvahu, kdybyste dal k dispozici tuto svou obdivuhodnou schopnost kriminální policii demokratického státu. Jistě by to uvítala. Pokud bych chtěl v debatě pokračovat, pak bych také dovedl vyjádřit, co vidím já za výrazy Vašimi.  Ale smysl, a hlavně přínos, v tom nevidím. M.Inconnu.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama