HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA

28. listopadu 2010 v 14:40 | GSchwarz
Chtěl bych mít konečně klid a mlčet. Bohužel však nemohu. V našem národě je již chronická honba na čarodějnice, při které naši politikové využívají našich negativních vlastností, jako je závist, nenávist a hašteřivost, k prosazení svých mocenských zájmů. Nyní, jako již často v minulosti, se hněv lidu obrátil na zdravotnictví, zejména lékaře. Je to "nevděčná pakáž", která chce emigrovat za svými zištnými zájmy do nenáviděné ciziny (míní se samozřejmě Německo). Jednou z nejpoužívanějších zbraní vůči lékařům je tv. Hippokratova přísaha. Ohání se jí leckdo, od poslanců až po bezdomovce, aniž by se vědělo, o co zde běží.
Hippokrates byl antický filozof, vědec a myslitel. Je považován za zakladatele moderní medicíny. Žil převážně na řeckém ostrově Kos, přibližně od r. 460 do r. 380 před n.l..To samo již svědčí o nesmyslnosti převádění jeho myšlenek do medicíny 21. století. Ale budiž, zde citace jeho přísahy ve dvou různých verzích:

Hippokratova přísaha

Verze 1:Přísahám při lékaři Apollonu, při Hygieii a Panacei, volám za svědky všechny bohy a bohyně, že ze všech sil a s plným svědomím budu plniti tento slib:  Budu si vážiti svého mistra v tomto umění jako svých vlastních rodičů, budu se s ním děliti o svůj příjem, budu mu dávati to, čeho bude míti nedostatek, budu pokládati jeho děti za své bratry pokrevné a ze své strany vyučím je v tomto umění bez odměny a bez závazků. Umožním účast na vědění a naukách tohoto oboru především svým synům, dále synům svého mistra a potom těm, kdo zápisem a přísahou se prohlásí za mé žáky, ale nikomu jinému.
Aby nemocní opět nabyli zdraví, nařídím opatření podle svého nejlepšího vědění a posouzení a budu od nich vzdalovati všechno zlé a škodlivé. Nehodlám se pohnouti od nikoho, ať je to kdokoliv, abych mu podal jedu nebo abych mu dal za podobným účelem radu. Nedám žádné ženě vložku do pochvy s tím úmyslem, abych zabránil oplodnění nebo přerušil vývoj plodu. Svůj život i své umění budu ceniti jako posvátné, nebudu dělati operace kamene, a vstoupím-li do domu, vejdu tam pro blaho nemocných, zdržím se všeho počínání nešlechetného, neposkvrním se chlípným dotekem s ženami, muži, se svobodnými ani s otroky. O všem, co uvidím a uslyším při léčení samém, nebo v souvislosti s ním, zachovám mlčení a podržím to jako tajemství , nebude-li mi dáno svolení k tomu, abych to řekl. Udržím-li pevně a dokonale věrnost této přísaze, buď mi za to dán šťastný život pro všechny časy, kdybych však se proti této přísaze prohřešil, ať mě postihne pravý opak.

Verze 2: Přísahám při Apollonovi, bohu lékařství, při Aeskulapovi, Hygiei a Panacei i při všech bozích a bohyních a dovolávám se jejich svědectví, že podle svých sil a svědomí budu tuto přísahu a tyto závazky řádně zachovávat. Svého učitele v tomto umění budu ctít stejně jako své rodiče a vděčně mu poskytnu všechno nutné, ukáže-li se toho potřeba; také jeho potomky budu pokládat za bratry a budou-li se chtít naučit tomuto umění, vzdělám je v něm bez nároku na odměnu a jakékoliv závazky. Rovněž umožním jak svým synům a dětem svého učitele, tak žákům, kteří se slavnostně zavázali lékařskou přísahou, aby se podíleli na výuce a přednáškách i celé vědě, jinému však nikomu. Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám k tomu nedám nikdy podnět. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu; zachovám vždy svůj život i své umění čisté a prosté každé viny. Neprovedu řez u žádného nemocného, který trpí kameny, ale odevzdám ho mužům v tomto oboru zkušeným. Ať přijdu do kteréhokoliv domu, vejdu tam jen ve snaze pomoci nemocným vyhýbaje se všemu podezření z bezpráví nebo z jakéhokoliv ublížení. Stejně tak budu vzdálen touhy po smyslových požitcích se ženami a muži, jak se svobodnými tak s otroky. Uvidím-li nebo uslyším-li při své lékařské praxi nebo v soukromém životě lidí něco, co by mělo být utajeno, pomlčím o tom a zachovám to jako tajemství. Budu-li tuto přísahu zachovávat a řádně plnit, nechť je mi dopřáno žít navždy šťastně, požívat úcty u všech lidí a těšit se z plodů svého umění. Jestliže ji však poruším a poskvrním, staniž se mi pravý opak.

Posledním autorem, který faktologicky rozebral Hippokratovu přísahu a jasně vyslovil její význam pro moderní medicínu i z eticko - právního hlediska, byl MUDr.JUDr. Lubomír Vondráček, profesor psychiatrie na Universitě Karlově, jeden z posledních polyhistorů naší doby. Zdůraznil, že se zde nikdy na tuto přísahu nepřísahalo, pouze se vyslovoval tzv. Lékařský slib, který je jakýmsi slabým odvarem původní přísahy.
Přísaha již neodpovídá potřebám současnosti a v mnohém je v rozporu s právní a etickou normou dnešní medicíny. Trestán by např. měl být již ten, kdo přivodí přerušení těhotenství nebo pracuje na umělém, extrakorporálním oplodnění.
Proboha, nechci si fandit, ale vy všichni, co se snadno a bezdůvodně rozčilujete nad morální devastací naší inteligence, hlavně nad chtivosti mamonu našich zdravotníků, čtěte můj blog. Najdete tam příspěvek o katastrofických důsledcích jednání bez předchozího uvažování a rovněž odpověď na otázku proč nejen Romové, ale i cikáni - pardon, myslel jsem lékaře, tak rádi emigrují.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 veteranus veteranus | E-mail | 29. listopadu 2010 v 20:57 | Reagovat

"Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím." Toť jedna věta z textu, který je prezentován jako přísaha řeckého filosofa, vědce a myslitele Hippokrata. Přiznávám, že se mi tato věta zamlouvá, i když vcelku souhlasím s autorem, že jako celek už neodpovídá 21. století našeho letopočtu. Teď už mi nezbývá nic jiného, než čekat na to, že se všichni kolem mne budou postupně vyvazovat i z dalších mravních norem, které zavedlo na příklad křesťanství třeba jako desatero přikázání. A to vše v zájmu pokroku. Co nakonec zbyde z celé naší tak zvané západní civilizace?
Teď už tedy neplatí Hippokratova přísaha, je káleno na právní principy vytvořené antikou, jsou vydávány zákony, jimiž je kodifikováno, jak se máme dívat na svou historii, včetně toho, co jsme sami prožívali a co si pamatujeme, vrahové budou vyznamenáváni. Rozladil jste mne, pane GSchwarzi!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama