Červen 2010

OKOUZLENÍ SPARTAKIÁDOU

25. června 2010 v 11:59 | GSchwarz
Marná sláva, ať je člověk sebestarší, největší a nejhlubší zkušenosti si přináší z mládí. Zřejmě je po celý život podvědomě studuje a rozebírá. A snad proto mě utkvěle pronásleduje vzpomínka na obdiv mého otce před Všesokolskými slety a davy jednotně pochodujících šiků Sokolů za provolávání národních hesel. I když byl hrdým českým národovcem, nutil mne osobním dohledem u holiče, abych se nechal strojkem vyholovat vysoko nad uši, což mi bylo odporné. Jednak se tehdy nosily právě dlouhé vlasy, jednak mi to připomínalo halasné a ukázněné šiky všech možných "národovců", později i Hitlerjugend, zbavené svobodného rozhodování a vykonávající do detailů zločinné i sebezničující rozkazy nadřízených. Ani šest let nacistického koncentráku otce nepoučilo a po válce, ještě před vznikem Spartakiád, obdivoval pochodující mažoretky v americké armádě, které viděl v Norimberku. Když jsem měl v roce 1948 před sebou problematickou maturitu, protože jsem měl velmi nepříznivý třídní původ a u komunistů jako individualista jsem nebyl oblíben, nutil mne otec místo studia chodit dvakrát týdně cvičit na poslední Všesokolský slet. Dlouho jsem nechápal tuto otcovu diskrepanci.
Dnes, po celoživotní zkušenosti je mi jasné, že krajní nacionalismus má mnoho společného s diktátorskými metodami, které v kolektivních aktech vypírají lidem mozky a berou jim jakékoliv morální i etické svobodné myšlení. Zavádějí centrální jednotné normy morálky a celého života společnosti pod hrůzným heslem, které vymysleli komunisté: "Kdo nejde s námi, jde proti nám"!
Mistři v předvádění masového brain washingu byli nacisté a zejména jejich noční pochody ulicemi Norimberku nebo Mnichova, spojené i s jednotným hlasitým projevem až hysterické arogance. Když o těch všech událostech dnes uvažuji a srovnávám je s mentalitou svého nacionalistického otce - nadšeného Čecha, nemohu se zbavit myšlenky, že oba ideologické směry, i když jsou ve svých morálně - etických důsledcích zcela odlišné, mají zejména v oblasti  mocenské ideologie mnoho markantních paralel. 
Definitivně mě v tom utvrdil článek Jana Macháčka z dubna t.r. v Reflexu.cz, kde jsou uveřejněna fota J.A. Samarancha hajlujícího nebo klečícího ve falangistické fašistické uniformě před Frankem. Dvě s těchto fot si dovoluji pro věrohodnost mého tvrzení uveřejnit i v této poznámce. Ne náhodou byl Samaranch velkým obdivovatelem našich Spartakiád! Samaranch, dlouholetý předseda Olympijského výboru, byl po desetiletí volen do vedoucí funkce této světové demokratické, mírové organizace, jistě s úplnou znalostí jeho minulosti.  Náhodou nebo úmyslně? Otázka logicky naprosto jasná, nicméně také naprosto deprimující a demoralizující. Můžeme po těchto zkušenostech ještě někomu nebo něčemu věřit, nebo dokonce obětovat život pro nějakou tzv. "dobrou myšlenku"?


1.J.A.Samaranch klečí před Frankem:                     2.J.A.Samaranch přebírá od Franka řád:


Samaranch přebírá od Franka vyznamenání

TV - HLAVNÍ STANICE NSR

12. června 2010 v 13:40 | Kopoírováno z mé stránky na internetu RTL
INFORMACE O AKTUÁLNÍCH PROGRAMECH ZE SPORTU, KULTURY, VEŘEJNÉHO ŽIVOTA:


SLIBY SE SLIBUJÍ – BLÁZNI SE RADUJÍ

6. června 2010 v 14:56 | GSchwarz
Už je to tady - ano - už je to tady!! No a co má být?? Přece volby a volební výsledky, zcela nové, zcela jiné vize, lid si přece nutně přál změnu!! Změnu tváří, konec rozkrádání, konec korupce, zase si utáhneme opasky - myslí se tím MY - obyčejní lidé. Opravdu se změnily tváře? Opravdu nedostaneme 13. důchod, na který jsem se tolik těšil. A bác! Žádná třináctá almužna - pardon, důchod. Ukaž opasek! V tom je ale ten problém. Koupil jsem si ho po "sametu" - dovoz z NSR. Byl mi akorát! Teď už ho mám dvakrát kolem těla a desítky nových dírek, musím si tedy vysekat další! Ale co bych neudělal pro naše batolata, která by jinak musela splácet ty statisícové dluhy, které jim zde, až umřu, zanechám. Je to jako dědičný hřích. S tím jsem se narodil, s dluhem teď umřu! Dědičný hřích mi ale smyli, když mi na hlavičku nalili v kostele vodičku, tak to bylo jednoduché. Dluhy mi ale nikdo neopláchne, ani ti hodní hoši exekutorští. Ty budou za mě platit i děti mých dětí, až do desátého kolena. A nějaké hloupé výmluvy, že jsem život prožil v komunismu, který mi všechno vzal a platil mi pouhou almužnou. A můžeme si za to sami, protože jsme si ten komunismus vymodlili a všechno bylo formálně naše - společné, tak dobře nám tak, ať platíme!
Nyní ale svitla naděje. Bude nám vládnout nová vláda s novými tvářemi. Musíme proto ale něco udělat! Předně v protikorupčním rámci zvedneme podstatně poslanecké platy, aby naši zástupci byli méně úplatní. Přece ale to nebude tak velkorysé, jak jinde ve světě, kde mají lidoví zastupitelé mnohem vyšší prebendy. Z toho plyne, že tak nemůžeme očekávat ani úplné vymícení korupce. Konečně byli a jsou zde stále jiní, kteří nás rozkrádají - o tom by jistě mohly vyprávět švýcarské banky, kdyby nemusely mlčet!! Ale budiž, kdo je šikovný, ten je i schopný a nemusí hned svoji kořist vozit na bahamské ostrovy.
A co se těch nových tváří týká - tak nevím! Je zde nový knížepán, který je jistě věrohodný, protože nic jiného nemá zapotřebí a politiku dělá pro zábavu. Ale kdo se to tam skrývá za ním a již vyvolává nové půtky? Známá tvář našeho cholerického finančníka, který byl v posledních letech, kdy dluh neustále narůstal, u rozhodujícího vesla. A i jeho činnost před tímto postem byla všechno jiné než čistá a průhledná hra. Jestli to kníže pán ukučíruje, hluboce před ním smeknu, ale mám určité pochybnosti. Lidé v tom věku se již nemění!
Nejnenáviděnějšího mocipána s bradavičkou jsme se také zbavili. Myslím, že to odnesl i za jíné, ale budíž, není to naše starost. Nyní se však místo k mírovému vyjednávání schyluje ke krutému souboji mezi jeho nástupci, holohlavcem versus ježkem! Že by tento mocenský souboj měl tvořivé účinky nebo záměry, o tom lze s úspěchem pochybovat!
Další tvář je také zcela nová a přísluší schopnému novináři, který by jistě získal první cenu mezi donchuány! Přitahuje pěkné ženy, včetně blondýnek, kterým přisuzuje i politické schopnosti! No, víme přece, že některé ženy jsou schopny všeho a pod tímto úhlem je budeme posuzovat. Je-li to přínosné pro širokou paletu politických úkolů, stanovených onou stranou, se teprve ukáže. Nicméně v tomto ohledu jsem zkušený optimista, tedy pesimista! Komunisté zůstali, čím byli. Bohužel, právě to je jejich silná stránka, tím spíše, že na rozdíl od ostatních nemají nechutné aféry, nebo je dobře utajují!
Nejnetransparentnější je naše vedoucí strana, strana vědců, umělců a filozofů. Strana elity našeho národa, zrozená velikánem naší doby. Co se tam změnilo?? Ztratilo se nepochybné charisma vůdce Topola, který utekl, nebo byl "utečen"!! Mafiáni byli buď vykroužkováni rozumným českým lidem, nebo byli ponecháni ve funkci, např. malý Mareček Bendů. Žádná podlost mu není cizí, jeho pichlavé oči ukazují na schizoidní rysy s nepředvídatelnou činností. A co lídr celé té společnosti? Uhlazený, slizký, poslušný byrokrat, šprt a poslušný panáček s poněkud servilním výrazem a strojeným projevem zřetelně předstíraných emocí! Pamatujeme na jeho debaty s Václavem Moravcem, kdy místo argumentace a jasné odpovědi stereotypně osmkrát stále stejně odpovídal na zásadní otázku moderátora. Nebo na jeho bezkrevné parlamentní projevy, které oplývaly více formální stránkou, než objektivním vyjádřením vlastního názoru.
Tak to již na světě chodí: Sliby se slíbily, nyní se blázni radují! Quo vadis, země Česká ??? Zřejmě navážeme tam, kde jsme přestali. Za pár měsíců začne působit nová slibotechna. "Duchů, jež jsme vyvolali, nemůžem se zbýti" - jak praví klasik!!!
A tak máme celé čtyři roky, kdy můžeme volně nadávat, zlobit se a vztekat, dívat se, jak se naše dlužné účty zvyšují! Pak půjdeme znovu k volbám, převezmeme staré coby nové, postřehneme několik snivých obrazů o blažené budoucnosti a budeme čekat dále! Mladá generace se již o zbytek postará!