O KORVETĚ A KRYSÁCH

29. ledna 2010 v 11:53 | GSchwarz

Včera v noci se mi zdál podivný sen. Viděl jsem krásně vybavenou, třístěžňovou korvetu kotvící v nákladním přístavišti a mnoho námořníků ve štráfovaných tílkách, kterak nosí na palubu veliký a krásně zabalený náklad. Na každé bedýnce a pytli bylo zlaté označení C&K. Byla to nejen krásná, ale i bohatá loď, po které námořníci toužili celá desetiletí a nazvali ji CSR. Nakonec přišel na palubu stařičký kapitán, který dostal důvěru a požehnání admirality a loď se dala na dlouhou, dlouhou plavbu uprostřed ostatních korvet, fregat a jiných, vesměs větších a ještě bohatších lodí. Největší, dobře vyzbrojené lodi velel zkušený admirál, který právě vyhrál velkou a zničující bitvu, mnohem krvavější, než byla ta u Trafalgaru. Naši námořníci se radovali z klidné a bezstarostné plavby. Zvykli si, že jsou součástí konvoje a pakliže se přes palubu převalila třebas i malinká vlnka, signalizovali to admirálovi a ten je uklidnil. Bavili se vesměs menšími, bezvýznamnými hádkami, jakýmsi hašteřením, což byl jejich národní sport.
Netrvalo to však věčně a tak jednoho dne se zvedla velká bouře a naši krásnou korvetu přelila mohutná vlna hnědého moru. Námořníci se většinou nenechali vyvést z klidu, ačkoliv stařičký kapitán mezi tím zemřel a byl nahrazen prvním důstojníkem. Krásná korveta už nebyla tak krásná, avšak rovněž ne tak bohatá. Přece jenom utrpěla vážné šrámy a to jak materiální, tak na zřetelné demoralizaci posádky. Kapitán těsně před bouří opustil loď a protože nikdo neuměl loď řídit, přemluvili stařičkého námořníka, který dosud pečoval o pořádek na palubě, aby dočasně převzal velení lodi. Ačkoliv šlo o trosku námořníka, přece jen loď bezpečně udržel mezi ostatními plavidly až do konce bouře. Zhýčkaní námořníci však nebyli spokojeni. Již nemohli tak bezstarostně žít, jako před bouří. Zejména v podpalubí se rozmnožily krysy, které nejenže žraly zbylé zásoby potravin, ale ničily i drahé vybavení fregaty a pro její provoz nezbytná zařízení, Námořníci svrhli vinu na stařičkého velitele lodi a za jeho dobrotu ho hodili do moře. Odmítli i pomoc okolních lodí a obrátili se na loď s rudou vlajkou, jejíž obhroublý viceadmirál hlásal, že i s krysami lze dobře žít a když mu naše fregata předá zbylé nástroje pro řízení lodi a zbytky kvalitních zásob C&K, mohou se za rudou loď schovat a ona je povede. Nebude zapotřebí ani kapitánů, ani důstojníků, ba ani mužstva, všichni si mohou na lodi lebedit. Námořníci si v této libé představě budoucnosti nevšímali, že loď pomalu zahnívá, dřevo je napadeno parasity největší škody páchají stále se množící krysy, které si většina námořníků udobřovala tím, že jím ještě podstrojovala. Dokonce i většina záchranných člunů byla pro svoji zchátralost nepouživatelná. Za nedlouho se objevila další obrovská bouře, tentokrát zalila naši fregatu rudá vlna, která za sebou zanechala ještě větší spoušť, než hnědá vlna. Navíc se loď nemohla ani pořádně bránit a manévrovat v rozbouřeném moři, protože neměla již potřebné vybavení ani zkušeného kapitána. Okolní lodě konvoje se stále více vzdalovaly od naší korvety, jednak aby je zmítající se loď nepoškodila, jednak proto, že naši námořníci nedbali již rad admirála a kapitánů větších lodí a přikláněli se stále více k falešným radám a slibům viceadmirála rudé lodě, který však měl jediný cíl, získat zbytky toho, co na naší lodi zbylo z původního bohatého vybavení. Aby se naše loď předčasně nepotopila, posílal rudý viceadmirál svoje druhy, aby korvetu udrželi nad vodou. Naši námořníci buď rezignovali, nebo přisluhovali cizím pseudokapitánům v rabování lodě. Čím více se stav zhoršoval, tím více se mezi sebou hašteřili.
Při další plavbě se krysy rozmohly natolik, že na kusech ztrouchnivělého dřeva z lodi se za klidného moře dostávaly i na okolní lodě, k velké nelibosti tamních posádek. I rudá loď byla značně zbídačená, jelikož nepředloženě spotřebovala vlastní zásoby a na naší lodi nebylo již co získat. Velící admirál konvoje rozhodl, že situace je po těžkých bitvách natolik vážná, že je nutné zavést kolektivní úsporná opatření, aby konvoj splnil svoje cíle. Postupně jednotlivá plavidla spojila své dovednosti a pod jednotným velením velkoadmirála plnila bez většího újmu svoje úkoly. Jen naši námořníci se nepodvolili. Zvolili si kapitána, který moc velení lodě neovládal a zdráhal se současně přijímat rady velkoadmirála. Ačkoliv námořníci měli s nyní se již potácející se rudou lodí špatné zkušenosti, stále po očku pokukovali, co se tam odehrává, na úkor plnění vlastních úkolů. Náš nový kapitán byl velmi sebevědomý muž. Jako první čin nařídil přetřít název korvety, kde se po rudé vlně náhle objevilo ještě jedno S, takže název CSSR byl přemalován na Absurdistan, což ještě zvyšovalo kapitánovo ego a lépe vystihovalo současný stav korvety. Aby ho posádky okolních lodí lépe viděly a vlastní námořníci více respektovali, nechal rozebrat podpalubí a z části paluby použil ztrouchnivělé dřevo i s neodbytnými krysami na vystavění nového velitelského můstku, kde se pohodlně usadil. Z jednoho stěžně sundal ztrouchnivělé a potrhané plachty a nahradil je vlastními oslavnými vlajkami a erby, bez ohledu na to, že korveta byla za těchto okolností ještě méně ovladatelná. Tvrdil, že to tak vyhovuje, protože bouře, vichřice a rozbouřené moře jsou nesmysly, že všechna úskalí naše fregata i tak překoná a že ostatní lodě si zachovávají svoje pěkné vybavení jen pro svoji slávu a zakrytí hlouposti svých velitelů. Odmítl i společné služby při plnění úkolů konvoje a tvrdil, že naše korveta si vystačí sama a on je tak moudrý, že nepotřebuje rady od admirála ani ostatních kapitánů. Naše korveta sice odmítla kolektivní spolupráci s ostatními loděmi konvoje, avšak současně se velící důstojníci včetně kapitána korvety rozčilovali, že jim zásobovací lodě odmítají předat nové zásoby potravin a lodního vybavení. Důvod byl prostý. Zásobovací lodě nechtěly připlout k naší fregatě, aby je nezaplavily přemnožené krysy, vši a blechy z potrhaných oděvů našich námořníků.
Nastal den, kdy se po menší bouřce naše korveta zcela rozpadla a začala se potápět. Na plujících prohnilých trámech a prknech byl tu a tam zavšivený apatický námořník, který z hladu pojídal všudypřítomné krysy, které se na rozpadlém dřevě a tělech námořníků držely nad vodou. Tak se stalo, že lodě konvoje zachránilyjen zbytky posádky naší korvety. Byli to vesměs námořníci, kteří dodržovali kázeň a základní hygienická pravidla. Tito šťastlivci splynuli s posádkou lodí a na existenci vlastní korvety vzpomínali s hrůzou a děsem. Ještě dlouho mezi jednotlivými loděmi konvoje pluly zbytky naší kdysi krásné korvety, jejich slavností stěžeň se zašpiněnými vlaječkami a zbytky nouzově vytvořeného velitelského trůnu našeho kapitána. Také s rudou admirálskou lodí to nedopadlo slavně a tak by si zanedlouho na obě plavidla již nikdo nevzpomněl, nebýt tu a tam náhodně nalezených značek C&K.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jaroslav dvořák Jaroslav dvořák | E-mail | Web | 31. ledna 2010 v 15:59 | Reagovat

Jeden by mohl GSchwarzovi závidět. Jeho snová obrazotvornost je doslova fantastická a hodná toho,  aby to, co se mu zjeví ve snech, bylo tesáno do kamene. A to navzdory definicím, které hlásají, že z hlediska interpretačního jsou sny věcí bezvýznamnou.  Kam se však na jeho sny kasají všichni erudovaní a skutečně, ale skutečně,  nezávislí historikové včetně slovutného Ústavu pro studium totalitních režimů, který vede „svazácký  funkcionář  Žáček“ (cituji  podle Práva z 30. ledna 2010 poslance Křečka, jehož výroky jsou chráněny poslaneckou imunitou). Jinak označovaného též jako Ústav pro prznění české historie – viz Jiří Hanák v Právu.
  Určitě by takový lapidární nápis předčil nález starobabylonského střepu, na kterém je klínovým písmem napsáno: „Kamkoliv oko lidské dohlédne, všude samý pitomec“. Do kamene tesat by to bylo nezbytné, eventuelně v krajním případě napsat do hlíny a pak vypálit a uložit tam, kde by to nemohlo být zničeno americkou inteligentní municí, aby to svou životností dosáhlo výtvoru babylonských řemeslníků a bystrých pozorovatelů tehdejšího (opravdu jen tehdejšího?) života. Jen tak to má šanci, aby to bylo  zachováno pro budoucí generace. Jiná média, na která se dnes zapisují třeba hollywoodské pohádky nebo české televizní plněduché seriály, nemají takovou životnost.
Jinak si myslím, že autor snáře není k nám, čtenářům jeho blogu, docela upřímný. Když jeho sen porovnáme s jiným jeho článkem na jeho blogu, a totiž „Co nám dal vznik ČSR“, pak se nám jeho sen už jako sen nejeví. Je to spíše alegorie, jíž nejstarším obrazem je bajka. A i v bajkách, zvláště pak v bajkách o zvířatech, by  čtenář měl mít možnost si nakonec udělat jasno, koho ve své, tentokrát již bajce, považuje autor za krysy. Kdo je v jeho očích admirálem, viceadmirálem, kapitánem oné korvety, to si i my, lidé s podstatně nižším IQ než má zřejmě  náš snivec, dokážeme domyslet. Ale ony krysy? Kdo všechno to je? Velice prosím autora, aby nám to sdělil, aby každý z nás si mohl ujasnit své postavení na oné lodi, která se po zániku rakousko-uherské monarchie,  jež způsobila „naše utrpení protireformačního násilí, způsobeného  Habsburky, zneužívajícími náboženství pro své nízké hmotné cíle“ (slova  „stařičkého kapitána“, která proslovil krátce na to, kdy se ujal velení lodi) stala obydlím i nás později narozených.
Také to potřebujeme znát proto, abychom si mohli vytvořit osobní perspektivu pro horší a nejhorší časy, kdy se  nějaká  „silná ruka“ chopí kormidla našeho plavidla, a započne s nelítostnou očistou plavidla, na jehož  palubě, díky nepřízní osudu,  jsme se ocitli.  Jistěže ony „krysy“, přestárlé, staré i mladé, se stanou prvními oběťmi takové očisty. Zkušenost, jak se dělá taková očista, se najde i  v našem bezprostředním sousedství. A nebude nutné se vracet hluboko do historie. Stačí se navrátit nějakých 65-66 roků zpět. Koneckonců ani rakouský Mauthausen není tam moc daleko!   I tam lze jisté ponaučení získat. I u nás se najdou vhodné kamenolomy! A nebude třeba se obracet o radu až někam daleko na východ!

2 gschwarz gschwarz | E-mail | Web | 4. února 2010 v 17:12 | Reagovat

Vážený komentátore, jsem poctěn Vaší účastí na mém článku  a děkuji Vám za diskuzi, která je součástí mého snažení v akci blog. Je mou povinností Vám odpovědět na Vaše otázky, event. nejasnosti, které jste v článku shledal.
Předně mi nemáte co závidět, sen bohužel není obrazotvorností, ale součástí práce mozku, který v noci nejen odpočívá, ale i pracuje, navíc jsou sny mimo kontrolu spícího.  Většina snů, většinou starých lidí, není optimistických. Naopak jsou děsivé, nazývané trefně „noční můrou“. I tento můj sen mě vzbudil a nenechal dlouho usnout. Ráno jsem zjistil, že byl spíše optimistický, vždyť zdravé a poctivé námořníky zachránily lodě konvoje, které současně zničily všechny krysy. A krysa, i když jde zčásti o užitečného živočicha, se obvykle nevyskytuje v čistém  a zdravém prostředí,  tedy ji nemůžeme v inkriminovaném snu považovat za něco pozitivního. Blíže by nám to osvětlil Freudův spis „Psychoanalysa snů“, ale na podobné studie  jsem již starý a líný. Oceňuji Vaši trochu omšelou, u nás však stále aktuální švejkovskou hru, „hrát si na blba“ a proto mě provokujete, abych třeba také Vás považoval za krysu. Neznám Vás natolik, abych na to měl právo. Ale odpovězte si  sám!
•    Zničil jste starou. staletími osvědčenou rakouskou administrativu a exekutivu a nahradil ji novou, nefungující, dnes dokonce propojenou s východní i jinou mafií?
•    Zničil jste staletí trvají, tradiční, světově uznávaný průmysl (sklárny, zbrojařské podniky, automobilky, exportní průmysl turbin, elektráren, cukrovarů apod.) a udělal z kdysi vzkvétajících podniků  zpustlé ruiny, podobné místu výbuchu neutronové bomby? Kromě toho jste tím zničil pracovní místa pro desetitisíce vysoce kvalifikovaných pracujících a postavil je do postavení chudáků proti zbohatlým tunelářům?
•    Rozkrádal jste ohromný majetek ponechaný zde odsunutými Němci a zejména židovský majetek nedozírné ceny, jakož i majetek vyvlastněný Čechům nacisty, komunisty i  současným režimem, který se mnohdy zdráhá vydání ukradeného majetku právoplatným majitelům, dnes už většinou starým a zuboženým Čechům?
•    Zúčastnil jste se rozkrádání ohromného, často historicky cenného majetku, nebo  jeho ničení komunistickými kulturními barbary, kterým šlo nejen o zbohatnutí, ale i potěšení při ničení těchto často historických pokladů?
•    Zúčastnil jste se právně legalizovaného tunelování velkého bohatství, které nám  po předchozích nájezdech barbarů ještě zbylo a přispěl tím k tomu, že naše dříve vzkvétající země je  na pokraji bankrotu a má přes enormní zadlužování dříve nevídané potíže s vyplácením důchodů lidem, kteří celý život dřeli často za nedůstojných podmínek pro „blaho“ země?
VÝSLEDEK ANKETY:
1.    Odpovíte-li na VŠECHNY otázky záporně – NE --------  NEJSTE KRYSA !
2.    Odpovíte-li na  JEDINOU otázku kladně    - ANO -----        JSTE KRYSA !

Sny mají i poučný význam. Z tohoto svého SNU jsem si odnesl obecný poznatek:
JE MNOHEM SNADNĚJŠÍ STÁT SE KRYSOU, NEŽ ZŮSTAT ŘÁDNÝM NÁMOŘNÍKEM !

Vážený komentátore, doufám, že jsem uspokojil Vaše dotazy, kterých si – musím to opakovat - nevýslovně vážím.
GSchwarz
4.2.2010 17:05:47

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama