Březen 2009

FRANTIŠEK PALACKÝ – OSOBNOST ČESKÝCH DĚJIN !

29. března 2009 v 13:09 | GSchwarz
František Palacký je rozhodně jedním z největších Čechů. Bývá i kontroverzně interpretován, jinak by ani nemohl být Čechem. Nenapsal jsem sice žádnou studií o něm, nicméně jsem přečetl - dá- li se to říci, jeho kompletní Dějiny národa českého. Pohnutkou k tomuto zoufalému činu bylo, že jsme se o něm ve škole nic pořádného nedozvěděli, přesto ale v každém městě byla jeho ulice, náměstí nebo pomník. Měří-li se velikost osobnosti její předvídavosti, pak byl Palacký geniem. Jeho nejčastěji citovaným výrokem je: "kdyby nebylo Rakouska, museli bychom si je vytvořit". Nemyslel tím samozřejmě degenerované a rozpadající se mocnářství, ale federativní celek. Další předzvěst, která se naplnila po 130 letech: "kdyby nebylo Rakouska, jaké to sousto pro německou, později ruskou expansi"! Svými vrstevníky byl však osočován, někdy až nenáviděn,protože mluvil německy. Samozřejmě, vždyť hodlal s Němci nalézt modus vivendi, což musíme učinit dnes i my, nechceme-li být Němci pohlceni. Vycházel z reality, že v Evropě jsou národy, které mají stejná práva a nároky a proto se musí naučit spolu žít. Řešení viděl v jednání u kulatého stolu, ne v pouličních šarvátkách, propagovaných většinou nacionalistů. Palackého federální myšlení samozřejmě odporovalo intencím československého Hradu, proto ta ignorace, která vedla až ke zkreslování našich dějin. Učení Jana Pekaře bylo mnohem přijatelnější a proto se stal našim hlavním historikem. Zajímavé je, že naší historii stále prolíná lež. Vzpomeňme jen na aféru kolem rukopisů. Asi si musíme stále něco dokazovat a kdo nám stojí v cestě je okamžitě našim nepřítelem.


JE TOPOLÁNEK JEDINÝ ČESKÝ BURAN??

28. března 2009 v 11:41 | GSchwarz
Jsem rád, že někdo po dlouhém čase vzpomenul humanitních idejí Václava Havla (pan Macháček). Je jich v naší "tržně - ekonomické" vládě tak jak v celé naší společnosti potřebí jako šafránu. Všude sice panuje optimismus, jací jsme to "machři", jak to ostatním osladíme, jak zvládneme ekonomickou chřipku. Je ale skutečně všechno OK? Domnívám se, že nemáme dostatek patřičné "Kinderstube", potřebné pro vstup do Evropy, tím spíše pro její byť i dočasné vedení, které nás má prověřit. Jsme egoisté plní nenávisti, neschopní tvůrčí diskuse ani nějakého, i když užitečného partnerství. Nemám rád Topolánkovu aroganci, nicméně sám za všechno také nemůže. Již Havel chtěl po svém zvolení presidentem urovnávat krizi na blízkém východě. My zase chceme léčit ekonomii aspirinem. Na druhé straně se neumíme ani pořádně najíst. Proč by jinak učila vysloužilá americká diplomatka české kolegy stolování a onen "degenerovaný" kníže našeho expresidenta, že si nemá utírat dlaň do saka, než přijme ruku britské královny? Ano, již Masaryk říkal, že jsme jacísi Vašci, práskající na hnoji bičem. Na druhé straně si nemyslím, že by tím nejhloupějším v Evropském parlamentu byl právě náš Mirek.Je to jen megaloman české scény, který místo aby konzultoval svoje řeči s politickými i ekonomickými odborníky, pronáší silácké věty české politické scény. Co z toho plyne pro náš národ? Ano, Obama přijede do Prahy se zdvořilou, ale výraznou ignorací naší politické špičky. Promluví si pouze s tím snílkem Havlem, nenavštíví Hrad ani nepůjde do české hospůdky, aby si s Mirkem zahrál na saxofon. To se podařilo jen tomu zatracovanému Havlovi. A Evropa půjde dál, ale bez nás. Po našem předsednictví po nás neštěkne ani pes.